VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Zpráva a fotografie z vyhlášení Mapy roku 2006
Petr Skála - 5. květen 2007, 07:41:09

        PRAHA (4.5.2007) - Na veletrhu Svět knihy proběhlo vyhlášení soutěže MAPA ROKU 2006, z něhož přinášíme mozaiku fotografií a podrobné  zpravodajství.       

        Vyhodnocení provedli předseda Kartografické společnosti Miroslav Mikšovský, prezident mezinárodní kartografické asociace  ICA Milan Konečný a předseda hodnotící komise Vít Voženílek, který celou akci moderoval za technické spolupráce studentů Palackého univerzity v Olomouci.
    
V kategorii Atlasy, soubory a edice map získal u poroty nejvíce hlasů 
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 (FLE ČZU)
Porota tento atlas  vybrala  z konkurence dalších nominovaných kartografických děl
Přeshraniční mapy (Geodézie On Line)
Geomorfologické členění ČR (Kartografie Praha)
Turistický atlas Slovensko (SHOCart)
Cykloatlas Česko (SHOCart)

 V kategorii Samostatná kartografická díla vybrala porota titul
Český ráj očima archeologie (Geodézie On Line)
Vybíralo se ještě z dalších nominovaných map
Přeshraniční mapa - Vitorazsko (Geodézie On Line)
Vodácká mapa - Vltava (Geodézie ČS)
Turistická nástěnná plastická mapa - Karlovarský kraj 1:100 000 (Kartografie HP)
Atlas Praha - PID (freytag&berndt)
V kategorii Kartografická díla pro školy  byla oceněn atlas
Česká republika - sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (Kartografie Praha)
v konkurenci s nominovanými nástěnnými mapami  ze stejného vydavatelství  
Svět - hydrosféra a Vývoj Českého státu I 
 V kategorii Kartografické výsledky studentských prací zvítězila diplomová práce
Atlas české části Slezských Beskyd Nikoly Jurkové z Ostravské univerzity

    


Nikola Jurková (Praha květen 2007) 

Komise se rozhodovala mezi dalšími pracemi
Využití VRML pro tvorbu webového informačního systému Jizerské magistrály (Lucie Knížová, UK)
Sváteční lidové kroje moravského Slovenska na konci 19. století (Karel Bařina, MUNI)
Národní parky Kanady (Alžběta Brychtová, UPOL)
Národní parky Afriky (Eva Alková, UPOL)

V kategorii Kartografické aplikace na internetu  byl vybrán jako nejlepší titul
Interaktivní plány integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (SmartGIS)
v konkurenci dalších titulů Mapy.cz (Seznam.cz) a
Intermap - mapa středního měřítka přeshraniční oblasti Plzeňského kraje, Horního Falcka a Dolního Bavorska (T-Mapy spol. s r.o.)

V kategorii Digitální produkty komise
vybrala jako nejlepší produkt 
Kilometrovník PRO - ČR a SR (Tranis)

z konkurence dalších nominovaných  děl
SmartMaps Office (PLANstudio)
Cykloturistický průvodce ČR (PLANstudio)

Nad rámec vítězů jednotlivých kategorií byla  udělena dvě zvláštní ocenění
Vydavatelství SHOCART Zádveřice za kartografická díla vydaná v roce 2006 pro cykloturistiku jako jsou Cykloatlas Česko a Cykloturistické mapy v měřítku 1:60 000.
Vydavatelství Geodézie On Line Česká Lípa za mimořádnou edici Přeshraniční mapy
 
 Ocenění tvůrci s diplomy Mapa roku 2007 (Praha květen 2007 )  

.
 
    

O výročních mapách rozhodují členové  hodnotící komise Kartografické společnosti České republiky ve složení:  

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci (předseda komise),
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. , Západočeská univerzita v Plzni,
Mgr. Lucie Friendmannová, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně,
Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, 
Ing. Petr Skála, Česká zemědělská univerzita v Praze,
PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby,       

Více na ...  

Zpráva a fotografie ze zasedání hodnotící komise

Fotografie
Slavnostní předsednictvo
Pohled do sálu
Josef Rančák
Cena pro studentku Nikolu
Další cena do České Lípy
Cena pro atlas hnízdišť
Cena pro atlas hnízdišť
Cena pro atlas hnízdišť
Slavní kartografové
Mapa roku 2006
Cena pro Atlas hnízdišť
Nikola vyhrála studentskou soutěž
Vít Voženílek
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10774