VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Nominované tituly Mapy roku 2006
Petr Skála - 22. duben 2007, 00:14:31

    PRAHA (18.4.2007) - Hodnotící komise Kartografické společnosti České republiky jmenovaná pro soutěž MAPA ROKU 2006 ve složení:   Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci (předseda komise),  Doc. Ing. Václav Čada, CSc. , Západočeská univerzita v Plzni, Mgr. Lucie Friendmannová, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Petr Skála, Česká zemědělská univerzita v Praze, PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby, po čtyřhodinovém jednání rozhodla o nominačních titulech.      

    

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány tyto produkty:
Přeshraniční mapy (Geodézie On Line)
Geomorfologické členění ČR (Kartografie Praha)
Turistický atlas Slovensko (SHOCart)
Cykloatlas Česko (SHOCart)
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 (FLE ČZU)

V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominovány tyto produkty:
Český ráj očima archeologie (Geodézie On Line)
Přeshraniční mapa - Vitorazsko (Geodézie On Line)
Vodácká mapa - Vltava (Geodézie ČS)
Turistická nástěnná plastická mapa - Karlovarský kraj 1:100 000 (Kartografie HP)
Atlas Praha - PID (freytag&berndt)

V kategorii Kartografická díla pro školy byly nominovány tyto produkty:
Česká republika - sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (Kartografie Praha)
Vývoj Českého státu I - nástěnná mapa (Kartografie Praha)
Svět - hydrosféra - nástěnná mapa (Kartografie Praha, a.s.)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
Atlas české části Slezských Beskyd (Nikola Jurková, OSU)
Využití VRML pro tvorbu webového informačního systému Jizerské magistrály (Lucie Knížová, UK)
Sváteční lidové kroje moravského Slovenska na konci 19. století (Karel Bařina, MUNI)
Národní parky Kanady (Alžběta Brychtová, UPOL)
Národní parky Afriky (Eva Alková, UPOL)

V kategorii Kartografické aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
Interaktivní plány integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (SmartGIS)
Mapy.cz (Seznam.cz)
Intermap - mapa středního měřítka přeshraniční oblasti Plzeňského kraje, Horního Falcka a Dolního Bavorska (T-Mapy spol. s r.o.)

V kategorii Digitální produkty byly nominovány tyto produkty:
SmartMaps Office (PLANstudio)
Cykloturistický průvodce ČR (PLANstudio)
Kilometrovník PRO - ČR a SR (Tranis)


Nad rámec vítězů jednotlivých kategorií budou udělena dvě zvláštní ocenění komise pro soutěž Mapa roku 2006.

        

Fotografie
Komise Mapa roku 2006
Komise Mapa roku 2006
Komise Mapa roku 2006
Komise Mapa roku 2006
Komise Mapa roku 2006
Komise Mapa roku 2006
Komise Mapa roku 2006
Členové komise
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 11688