VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Statistika kolem prodávané půdy
Petr Skála - 15. červenec 2004, 09:51:12

PRAHA (15.7.2004): Z nedávno zveřejněné  tzv. Zelené zprávy o stavu zemědělství České republiky za rok 2003 lze vyčíst řadu důležitých informací, které tak trochu souvisejí s oborem zeměměřictví a katastru. Mrkněte se na to ! 


Tuzemský trh s půdou v roce 2003 rostl. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství České republiky za rok 2003, tzv. Zelené zprávy, kterou zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Důvodem tohoto růstu je prodej státní půdy, který se loni ve srovnání s rokem 2002 přibližně zdvojnásobil. Z více než 32 tisíc prodejů totiž vzrostl na téměř 67 tisíc, a rovněž výměra prodané zemědělské půdy byla meziročně dvakrát vyšší.

Průměrná výměra prodávaného pozemku se loni meziročně snížila asi o desetinu a zhruba o šest procent klesla také průměrná cena za jeden metr čtvereční, a to z 4,89 na 4,58 Kč. Zajímavá je i další informace. Celkem bylo od května 1999 do konce loňského roku převedeno do soukromého vlastnictví 121 tisíc hektarů státní půdy, tedy něco kolem 24 procent z celkové předpokládané nabídky státní půdy, která se má pohybovat kolem 500 tisíc hektarů. Počet prodejů a nákupů zemědělských pozemků od ostatních vlastníků, převážně fyzických osob naproti tomu už od roku 2002 stagnuje. Výměra takto prodané zemědělské půdy se loni zvýšila jen mírně z 87 tisíc na 89 tisíc hektarů, což je pouze 2,8 procenta z celkového zemědělského půdního fondu.
Veškerá prodávaná zemědělská půdy v České republice, vloni dosáhla podle MZe přibližně 160 tisíc hektarů. Nejvíce se přitom prodávala půda orná, zahrady a trvalé travní porosty.
Tržní cena zemědělské půdy pro zemědělské účely s výměrou nad pět hektarů loni klesla o necelé procento z 3,45 Kč/m2 v roce 2002 na 3,42 Kč/m2. Průměrná celková tržní cena zemědělské půdy u nás však vloni meziročně mírně vzrostla, a to z 21,68 Kč/m2 na 23,18 Kč/m2. Rovněž tak se zvýšila průměrná tržní cena zemědělské půdy pro nezemědělské účely s výměrou do jednoho hektaru – z 99,26 na 114,32 Kč/m2, tedy o více než 15 procent.
Podle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního byla loni celková rozloha zemědělského půdního fondu u nás 4,269 milionu hektarů. V meziročním srovnání s rokem 2002 klesla zhruba o 3500 hektarů. Vzhledem k tomu, že v loňském roce vzrostla v ČR výměra trvalých travních porostů o 2355 hektarů, tedy 0,24 procenta, meziročně se mírně snížilo procento zornění, a to ze 71,8 na 71,7 procenta. Toto snížení bylo ovlivněno také poklesem výměry zemědělské půdy ve prospěch lesních pozemků, jejichž výměra činila loni 2,644 milionu hektarů a byla meziročně o 1100 hektarů vyšší.
Zarážející je také skutečnost, že rozsah nevyužívané zemědělské půdy se proti roku 2002 zvýšil z 83 na 177 tisíc hektarů, což představuje nárůst o 113 procent. Možní nevíte, že podíl zvláště chráněných území činil přibližně 15,2 procenta celkové výměry České republiky.  Podíl ploch s alternativním způsobem obhospodařování vzrostl vloni proti roku 2002 o 1,4 procentního bodu, přičemž větší část připadá na půdu v režimu ekologického zemědělství. 

Zdroj: Agroweb (9.7.2007)

Text k fotografii: Pastvin nebo-li trvale zatravněných pozemků jako je tento v Krkonoších zůstává registrovaných v katastru nemovitostí stále hodně. (Foto Petr Skála)


Fotografie
Krávy
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 12856