VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Rekordní účast na třebíčském semináři PÚ
Ivo Krčmář - 17. duben 2007, 02:45:52

    
 
TŘEBÍČ ( 22.3.2007) - Třináctý ročník semináře Pozemkové úpravy se uskutečnil v Třebíči předposlední čtvrtek v březnu  za tradičního pořadatelství Spolku zeměměřičů Brno a Pozemkového úřadu Třebíč, s organizační podporou Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Do Třebíče se tentokrát sjel rekordní počet 370 pozorných posluchačů, kteří zaplnili velký sál kulturního domu Fórum do posledního místa. Plný sál  jednoznačně svědčí o tom, že na populární Kolmanovy semináře se rozhodně nejezdí z nostalgie.


   
 
Kromě slavnostního zahájení připadla Ing. Jaromíru Kopečkovi, řediteli pořádajícího pozemkového úřadu, milá povinnost, když  připomenul červencové  velice zajímavé výročí.   V létě uplyne  rovných sedmdesát let od scelení třísté obce v zemi Moravskoslezské – Náramče na Třebíčsku. K této významné události se navíc podařilo Spolku zeměměřičů získat dobovou publikaci, jež dokládá prvorepublikovou důkladnost s jakou se ke scelování v té době přistupovalo. Kompletní obsah této historické brožurky bude součástí známého dokumentačního CD-ROM.
Ale zpět do současnosti. První blok patřil odborníkům z Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR a hostem z nejváženějších byl ředitel ÚPÚ  Ing. Jiří Hladík, který navíc z Prahy přivezl velmi pozitivní zprávy. Například na pozemkové úpravy v rámci protipovodňových opatření se podařilo získat 1 mld. Kč do roku 2012. Další prostředky na letošní rok budou zhruba ve výši 1,8 mld. Kč. Ing. Kamil Kaulich navázal na svoji loňskou přednášku, kdy hodnotil "krizová" poslední léta a konstatoval: "Ten letošní rok se mi zdá až tak optimistický, že se mi to ani nechce věřit." V hlavní části svého příspěvku se věnoval aktualizaci vyhlášky č. 545/2002 Sb. Další přednášející Ing. Jana Pivcová se ve svém příspěvku  zabývala  využíváním prostředků na pozemkové úpravy z fondů EU. V programovém období let 2007-2013 bude moci Česká republika dosáhnout na 773 mld. Kč ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, přičemž pro financování pozemkových úprav bude určen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - opatření I.1.4. (cca 850,5 mil. Kč/rok). Další  informace mohou zájemci nalézt na: www.strukturalni-fondy.cz, www.mze.cz a www.env.cz.
Za ČÚZK se semináře zúčastnil Ing. Stanislav Žofka, který se věnoval změnám v nové katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ. Apeloval mimo jiné na potřebu dodat výsledky zeměměřických činností k posouzení způsobilosti jejich převzetí do KN nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv. Poté účastníky semináře pozdravil předseda Českomoravské komory pozemkových úprav (ČMKPÚ) Ing. Mojmír Procházka a přednesl krátký referát o činnosti komory. Pan předseda informoval mimo jiné o úspěšné schůzce s novým ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, dále o loňských seminářích na Lipně a ve Strážnici a o  vytvoření pracovní skupiny, která zpracovala věcnou náplň jednotlivých etap návrhů PÚ s promítnutím orientačních cen jako pomůcku pro stanovení doporučených cen. K přednášce Ing. Petra Poláka na téma Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nachystali pořadatelé pro všechny účastníky i malý sborník, jehož text bude rovněž na dokumentačním CD. Ing. Zdeněk Hoffmann (Gepro) a Ing. Miloslav Jebavý (Gepard) prezentovali společný příspěvek na téma Analytické podklady pro územní plán, přičemž v druhé části se zaměřili na návaznost na pozemkové úpravy a nastolili otázku legislativního vymezení vztahu mezi územním plánováním a pozemkovými úpravami. Zevrubný exkurs režimem přípravy staveb společných zařízení, ale i stavebním zákonem obecně provedl v závěru semináře Ing. Jiří Blažek ze Stavebního poradenství Brno.
Během nabitého programu bylo pamatováno i na komerční prezentace firem – systém pro projektování PÚ PROLAND představila Ing. Simona Cikánová za firmu Gepro s.r.o. Praha; Ing. Jan Vorlíček referoval o novinkách v systému POZEM firmy HSI a Ing. Jan Přibyl představil novou firmu K-DATA z Teplic. V předsálí pak vystavovaly svoje produkty Geodis Brno, Atlas Praha a již zmíněná K-DATA Teplice.
Zvláštní poděkování patří hlavnímu partnerovi semináře firmě GB-Geodézii Brno za významnou podporu nejen akcím v Třebíči, a taktéž i mediálnímu partnerovi časopisu Zeměměřič, který k prezenci dodal nemálo informativních materiálů.
Nebývalá účast posluchačů na právě proběhlém třebíčském semináři o pozemkových úpravách dokládá velmi vysoký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku, který se s přílivem finančních prostředků na tuto vysoce prospěšnou činnost ještě dozajista zvýší.
 


Fotografie
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
PÚ Třebíč
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10325