VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Ve sbornících GEOS vyjde jeden referát na korunu
Petr Skála - 13. duben 2007, 08:46:24

    
PRAHA (12.4.2007) - Dvě publikace s názvem vytvořeným ze čtyř písmen GEOS a letopočtů  2006  a 2007 příjemně překvapily každého, kdo sleduje  trendy v oboru zeměměřictví.  Proč ? 
    


Ve sbornících a ve   vložených  CD je uloženo téměř vše, co bylo sděleno na pražských mezinárodních konferencích stejného názvu.  Ke  spravedlivému  hodnocení  obou titulů,  je nutné znát  i události předcházející vydání obou  sborníků.  
Nekázeň některých na konferenci přednášejících odborníků, kteří s předstihem do sborníku  nedodali v lednu 2006 své texty, donutila pořadatelé k vydání konferenčního sborníku  až následně po akci. Proto publikace  GEOS 2006  účastníkům konference přišla domů v obálce se zpožděním,  ale zato s nečekanými a v našich zeměpisných délkách a šířkách s neobvyklými  bonusy na CD.
Nejdříve se na více než osmdesáti stranách publikace seznámíte s více než sedmdesáti referáty, které si  následně můžete  přečíst  v plném znění na CD, ale to není všechno. Pak si ještě můžete spustit  prezentaci k referátu a  zvukový záznam  s hlasem přednášejícího. Pokud pozorně budete sledovat tok myšlenek řečníka, určitě se vám podaří  i jeho prezentaci odklikat ve správním  rytmu. 
Zkrátka nyní nepřijdou ani ti, kteří všechny referáty na konferenci GEOS 2006 neslyšeli, neboť  ze spuštěného CD  si můžete nyní znovu přiblížit každý referát.  
Bolestivé pocity mohou mít jen někteří z těch, kteří se na CD najdou jako přednášející a s odstupem času uslyší svůj nesametový hlas.
Autory více než sedmdesáti přednášek jsou známí zahraniční odborníci,  dále  domácí tvůrci jako například  známí  profesoři, docenti a asistenti z vysokých škol,  předsedové  a místopředsedové úřadů a odborných společností, dále  ředitelé a armádní důstojníci nejrůznějších šarží a v neposlední řadě  výzkumní pracovníci. Sborník GEOS 2006 a k němu přiložené CD je v této podobě  jednou provždy  dokumentem roku 2006, který nemá v oboru obdobu. Je dobře, že si  můžeme zásluhou zvukového záznamu na CD znovu pustit například referát bývalého místopředsedy ČSGK Václava Slabocha „Dopady a výzvy členství v EU na zeměměřické povolání v České republice“  a poslouchat tak hlas Zeměměřiče, se kterým se v posledních měsících osobně setkávají při jeho léčení  jen jeho nejbližší. Sluší se připomenout, že konference GEOS 2006 zdokumentována  zaslouženě vychváleným sborníkem plným zajímavých  referátů, byla pořádána pod odbornou garancí   Výzkumného ústavu  geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, v jehož čele  byl v té době právě ředitel Václav Slaboch.
Stejná instituce s pozměněným názvem VÚGTK v.v.i.  byla odborným garantem konference GEOS 2007. Tentokrát se již  pořadatelům podařilo od všech autorů  včas vymámit referáty a tak   všichni účastníci březnové konference měli sborník na začátku akce na stole před sebou. Na více než šedesáti stranách si tak mohli  listovat anotacemi dvaapadesáti referátů, které si pak v plném znění  prohlíželi  z přiloženého CD. Mimořádnou  pozornost doporučuji věnovat  především referátu předsedy ČSGK Václava Šandy „Současnost ČSGK ve vazbě na perspektivní obsah činnosti zeměměřiče“, ve kterém se seznámíte se zajímavými myšlenkami, jak zlepšit další činnost odborného sdružení.  
Oba sborníky si lze půjčit ve studovně knihovny VÚGTK ve Zdibech a ve VÚGTK  si jej také  můžete i za symbolickou cenu 100 Kč za kus  zakoupit.  Nekupte to, když vám jeden referát vyjde na korunu. 
 
GEOS 2006 Conference Proceedings  (16.-18.3.2006) Vydal VÚGTK Zdiby. Editor Milan Talich.   ISBN 80-85881-25-X,   92 s.
 
GEOS 2007 Conference Proceedings  (1.-2.3.2007) Vydal VÚGTK v.v.i. Zdiby   Editor Milan Talich ISBN 80-85881-26-8,   74 s.
 
 


Fotografie
Editor sborníků M. Talich a předseda ČSGK V.Šandou
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 155795