VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


To byl český Zeměměřič Jaroslav Kolman
Petr Skála - 12. červenec 2004, 18:36:43

PRAHA (12.7.2004)  a TŘEBÍČ ( 24. 7. 2004)  Geodetická veřejnost se předposlední červencovou sobotu rozloučila s bývalým ředitelem Katastrálního úřadu v Třebíči, doma i ve světě uznávaným zeměměřičem jinak s dlouholetým členem Rady Českého svazu geodetů a kartografů a Spolku zeměměřičů Brno s Ing. Jaroslavem Kolmanem, který zemřel 12. července ve Švýcarsku ve věku nedožitých 68 let.Málokdo dokázal v oboru zeměměřictví na Vysočině více než Ing. Jaroslav Kolman, který jako zeměměřič v kraji Vysočina působil 44 let. V roce 1960 byl převeden z Oblastního ústavu geodézie České Budějovice do brněnského ústavu konkrétně na Okresní měřické středisko Třebíč. Zde byl v sedmdesátých letech pověřen výkonem funkce odpovědného geodeta na stavbě JE Dukovany. Byl tedy v historii oboru prvním hlavním zeměměřičem na stavbě jaderné elektrárny, kde se mimořádným způsobem uplatnil. Proto byl od roku 1975 organizačně začleněn na krajské středisko speciálních prací Geodézie Brno a když se v devadesátých letech reorganizoval resort zeměměřictví a katastru, byl jmenován nejdříve vedoucím Střediska geodezie Třebíč a od 1.1.1993 ředitelem KÚ v Třebíči, kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2001.
„Jeho odborné kvality jsou nezpochybnitelné, ať již se jednalo o činnosti v inženýrské geodézii, později v katastru nemovitostí. Také nelze zapomenout jeho aktivity v rámci činnosti Spolku zeměměřičů Brno. Dokázal totiž každý rok na jeden den na jaře z Třebíče učinit hlavní město pozemkových úprav, neboť se sem na pravidelné celostátní konference sjížděli odborníci ze všech koutů země. Letos se ojedinělá konference v Třebíči pořádala za velké pozornosti odborné veřejnosti již podesáté. Podobně dokázal zorganizovat celou řadu dalších odborných seminářů," připomíná činnost a zásluhy Jaroslava Kolmana současný ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně Jiří Směták.
„Jméno Jaroslava Kolmana je známe i ve světě, neboť se aktivně účastnil mnoha zahraničních setkání odborníků včetně kongresů mezinárodní asociace geodetů FIG, jež sdružuje zeměměřiče z více než sta zemí světa,“ doplňuje místopředseda Českého svazu geodetů a kartografů Václav Slaboch.
Organizování odborně zaměřených zájezdů bylo ostatně další hobby Jaroslava Kolmana. Všichni víme, že i touto činností možná i předčil mnohé profesionály.
Jaroslav Kolman byl i dlouholetým činovníkem atletiky. S atletikou začínal v Třebíči už jako dorostenec a 29. května 1954 vytvořil třebíčský dorostenecký rekord na 110 m překážek časem 16,3 vt. Spolupodílel se na několika studiích rozšíření stadionu Pod kostelíčkem, byl pravidelným účastníkem závodů jako rozhodčí a přesně před pěti lety se aktivně podílel na přípravě a organizování oslav osmdesátiletého výročí královny sportu v Třebíči.

Osobně se domnívám, že uctít památku Jaroslava Kolmana můžeme i tím, že konference o pozemkových úpravách nebo podzimní seminář o katastru nemovitostí v Třebíči, pokud v jejich pořádání bude Spolek zeměměřičů pokračovat, ponese jméno zakladatele těchto akcí. Stejně se už mezi některými účastníky o těchto akcích hovořilo jako o Kolmanově Třebíči.

Ing. Jaroslav Kolman byl odborník, kterého si jeho kolegové vážili pro jeho znalosti a především aktivitu, s kterou dokázal výrazně rozšířit nabídku akcí v činnosti Českého svazu geodetů a kartografů. Podílel se především na pořádání třebíčských seminářů o pozemkových úpravách a katastru nemovitostí.  Pro své kolegy dokázal zorganizovat během roku i několik zájezdů s geodetickým zaměřením. S našimi stránkami Jaroslav Kolman spolupracoval už v dubnu 2004 například při zpravodajství ze semináře o pozemkových úpravách
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=16 a měli jsme s ním projednány další zajímavé příspěvky o oboru. Bude nám všem scházet. 


Nekrolog napsal Petr Skála, člen Rady Českého svazu geodetů a kartografů s využitím informací od Jiřího Smětáka a zpráv v regionálním tisku. 

Fotografie Jaroslava Kolamna nám poksytli Ivo Krčmář a Jaroslav Švec.

Texty k fotografiím:

1 / 2 / 3
4 / 5 /


1) Jaroslav Kolman  se zúčastnil Slovensko - česko - polských dnů, kde byl vyfotografován při jednání s Václavem Čadou
2) Civilní portrét Jaroslava Kolmana 
3) Na Slovenko - česko - polských dnech dostal Jaroslav Kolman čestnou medaili společně s kolegyní Ryškovou
4) Civilní portrét Jaroslava Kolmana
5)  Jaroslav Kolman  na  Slovensko - česko - polských dnech, sleduje přednášky společně s Jiří Rydvalem  Fotografie
kolman
kolman2
kolman5
kolman1
kolman4
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 175988