VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
Jiří Kut - 8. leden 2007, 21:34:14

    Devět dnů před koncem roku 2006 přesně dne 22.prosince 2006 náhle ve věku 76 let zemřel významný český zeměměřič Ing. Jiří Scháňka. Byl znám jako vynikající pracovník v oboru inženýrské geodézie

 Narodil se 28.4.1930 v Praze, po středoškolském studiu úspěšně absolvoval zeměměřické inženýrství na VŠSN ČVUT v Praze roku 1953. Pracoval pak do r. 1957 v Severočeském průzkumu Kraslice na různých lokalitách v Čechách i na Moravě. Během vojenské služby v r. 1954-5 též jako hlavní měřič na výstavbě letišť Tři Duby a Mošnov pro firmu Posista. V letech 1958-69 v podniku Výstavba hl.m.Prahy ve funkci odpovědný geodet a jako vedoucí odboru, poté do poloviny roku 1972 jako hlavní inženýr podniku IPS, závod Generál. dodavatelství staveb, zejména při přípravě inž.sítí pro pražská sídliště (Chmelnice, Prosek – zde mj. vedl akci průzkumu a zajištění prosecké plošiny), aj. Prosazoval dnes samozřejmé ale tehdy ještě důsledně neprováděné zaměřování inženýrských sítí před záhozem. Poté přešel do koncernu Doprav.podniku hl.m.Prahy, kde u DP-Metro a od r. 1977 u DP-Investor doprav.staveb vybudoval geodetický odbor působící zejména při výstavbě metra – mj. zavedl do praxe ve VÚGTK Ing. Šímou zpracovanou metodu blízké fotogrammetrie pro 100% kontrolu ostění vybudovaných tunelů. Byl spoluautorem určení souřadnic průjezdního profilu vozů pražského metra. Geodetický odbor DP-IDS pod jeho vedením pak v následujících letech zajišťoval vyhodnocení všech závazných kót jako podklad pro kolaudaci postupně budovaných tunelů a stanic metra, vyhodnocování tzv. bezpečnostního měření poklesů a deformací objektů nad raženými tunely (tehdy v husté zástavbě středu města), a posléze i zaměření a kartografické zpracování Technické mapy metra 1:200. Ing. Scháňka byl aktivní i na poli ČSVTS, přednášel na mnoha akcích inž. geodézie a v kursech pro odpovědné geodety, publikoval v odbor.časopisech. Po dosažení důchodovcého věku koncem dubna 1990 pak celkem překvapivě ihned a definitivně odešel z Prahy do Morašic u Chrudimi, kde několik let pečoval o svoji starou matku, a těšil se pouze z práce na veliké zahradě a z návštěv rodiny a přátel. Působil zde i v obecním zastupitelstvu při řešení odborných techn.otázek. Zemřel v autě na cestě do nemocnice. Čest jeho památce.Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 3 / 8192