VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Co umíme a známe
Petr Skála - 5. leden 2007, 05:53:25

        PRAHA (5.1.2007) - Přinášíme aktualizovaný seznam znalostí a dovedností studentů oboru KPÚ na FŽP ČZU v Praze pro ročník 2007/2008.  Zpráva, která obsahuje odkazy na zdroje  a další prameny se postupně aktualizuje. 

Poslední aktualizace proběhla 21.11.2007


Co umíme
 
Změřit vzdálenosti pásmem nebo  totální stanicí a zhodnotit přesnost tohoto měření.
 
Zaměřit (vytyčit) ortogonální metodou  hraniční body pozemku a zhodnotit přesnost tohoto měření.
 
Zaměřit (vytyčit) polární metodou  hraniční body pozemku a zhodnotit přesnost tohoto měření.
 
Pomocí teodolitu nebo  totální stanice z bodu, jehož souřadnice známe, tachymetricky zmapujeme na určeném území aktuální  stav.
 
Vypočítat podle polního náčrtu vyhotoveného při měření ortogonální metodou  délku hranic pozemku a jeho  plochu.
 
Vypočítat z údajů ze  zápisníku  pro měření úhlů a ze zápisníku pro měření vzdáleností vyplňovaných  při měření  polární metodou délku hranic pozemku a jeho  plochu.
 
Vypočítat z údajů ze  zápisníku  pro měření úhlů a ze zápisníku pro měření vzdáleností souřadnice lomových bodů pozemku. 
 
Vyhotovit jednoduchý geometrický plán a vypočítat plochy nově vzniklých parcel.
 
Určit na katastrální mapě plochu parcely.  
 
Vypočítat srážku papíru na katastrální mapě
 
Nahlížet do katastru nemovitostí a vyhledat některé údaje  
 
Skripta Václava Čady

http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/index.html


Co známe
 
Historii katastru v českých zemích (od prvních soupisů
půdy k reambulovanému stabilnímu katastru)
 
Pozemkový katastr v Československé republice
Operát pozemkového katastru,   Instrukce A a B
 
Pozemkovou knihu a její historickou a současnou funkci
 
Evidenci půdy, nemovitostí a mapování ve velkých
měřítkách v období 1960-1992 (JEP, mapy v souvislém
zobrazení, zákon.č.22/1964 Sb., přídělové a scelovací řízení, THM, ZMVM, zjednodušená evidence, činnost středisek geodézie)
 
 
 
Katastr nemovitostí v České republice od r.1993
 
Historie státní správy resortu zeměměřictví a katastru
 
Základní informace o digitalizaci katastru nemovitostí
 
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Dálkový přístup k datům KN (současný stav)
 
 
Základní pojmy v katastru nemovitostí,
katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány. základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány.

Starší právní normy o KN

Zákon č.177/1927 Sb., a Zákon 22/64 Sb., (o evidenci nemovitostí) dále  vyhlášku  23/64 Sb.
 

Aktuální právní  normy o KN

Zákon 265/92 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,   dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb.  a Vyhlášku ČÚZK 190/96 Sb., , včetně novel

Základní mapa velkého měřítka
Základní pojmy v katastru nemovitostí
 
Struktura resortu České úřadu zeměměřického a katastrálního.
Co je předmětem  katastru nemovitostí ČR.
Co tvoří katastrální operát, jaká jsou vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem.
Jak probíhají řízení o vkladu a  záznamu.
Kdo jsou účastníci řízení.
 
Digitalizace KN
 
Co to je poznámka, plomba a  revize údajů.
Jaké jsou povinnosti vlastníků, obcí, orgánů veřejné a státní správy. 
Co to je obnova katastrálního operátu a jak je zajištěna  veřejnost katastru (informace).
 
Věcné břemeno.
Vydržení a vyvlastnění pozemku.
Druhy  pozemku.
 
Souřadnicové systémy stabilního katastru
 
 
Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

Státní mapová díla 

Staré mapy 
http://sweb.cz/kamilmoravec/mapy.htm

Náhledy do map Stabilního katastru 

http://oldmaps.geolab.cz/stkatr/zoom/zoom_htm/

Vývoj mapových značek
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=148

Určení mapové listu 
http://rsc.hyperlinx.cz/skola/cvut/pg33/index.html
Katastrální mapa z pohledu autorského zákona 

Téměř vše o tématické kartografii
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=345

Kartografie s přívlastky 
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=343

Klady listů základních map 

http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=161

Odkazy na internetu

Staré mapy
 
 
 
                        

Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 9581