VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Pozdrav do Trutnova - domácí úkoly
Petr Skála - 4. prosinec 2006, 16:06:07

PRAHA (3.12.2006) - Zveřejňujeme úkoly pro studenty kombinovaného studia Fakulty lesnické a environmentální obor řízení a provoz myslivosti z oboru organizace půdního fondu.
 


Úkol pro všechny ...

Recenze kartografického díla (nejméně tři strany) ..

a) Obálka hodnocení (první strana)
1) Ukázka nebo výřez z mapy
2) měřítko nebo měřítka díla
3) Jméno recenzenta a datum vypracování recenze

b) Vlastní hodnocení
1)  Popis díla (rozměr, územní rozsah mapy , barevnost, způsob složení, úrověň, textu atd)  
2) názor na dílo
3) doporučení nebo výtky
4) vztah k dílu  

ÚKOL pro studenty - jednotlivce podle příjmení studenta

Jak kartografie ovlivnila moji profesi (studenti od A do CH)
Jaký mám vztah k  pozemkovým  úpravám a  ovlivnily moji profesi (studenti od J do N)
Jak  ovlivnilo zeměměmřictví  moji profesi (studenti od P  do R)
Jak katastr nemovitostí  ovlivnil moji profesi (studenti od S do Z)

Termín pro cyhotovení práce 15.ledna 2007 

Vyhotovené úlohy, jejichž vyhotovení  jw podmínkou pro zápočet,
zasílejte v písemné podobě poštou nebo předejte osobně na  adrese :

Ing. Petr Skála
katedra biotechnických úprav krajiny
kancelář č. 151
Fakulta lesnická a environmentální
Česká zemědělská univerzita
Kamýcká ulice č.p. 11176
165 21  Praha 6Fotografie
Bakaláři myslivci - kombinované studium
    
Diskuse Nový příspěvek
  Od: Petr Smola (9. prosinec 2006, 21:22:59)
Dotaz
Reagovat   
  Dobrý den pane inženýre, studen spadající do úkolvé části studenti od S do Z. Nutno říci,že katastr moji profesi nikterak neovlivnil a neovlivnil. Jiné je to s mapou. Ta ovlivňuje mojí práci dostatečně. Je možné se zařadit do jiné skupiny, nebo je nutné dodržet skupiny tak jak jste určil?
 
  Od: Skála (10. prosinec 2006, 18:14:55)
Spíše ne
Reagovat   
  <p>Vaše připom&iacute;nky beru, ale představte si, že byste psal z&aacute;počtov&yacute; test a byl byste ve skupině, kter&aacute;&nbsp;by toto t&eacute;ma měla zpracovat.</p><p>V t&eacute;to pr&aacute;ci jde tak&eacute; o posouzen&iacute; vašich schopnost&iacute;, jak si dovedete sehnat podklady&nbsp;k zadan&eacute; problematice. Zkuste zač&iacute;t větou, kterou uv&aacute;d&iacute;te&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;katastr moji profesi nikterak neovlivnil,&quot; a pokračujte, ale&nbsp;... &nbsp;o KN v&iacute;m,&nbsp;jak lze nal&eacute;znout&nbsp;informace &nbsp;na internetu d&aacute;le, že v&nbsp;naš&iacute; obci jsou ještě mapy s&aacute;hov&eacute;ho měř&iacute;tka atd. &nbsp;</p><p>Pane kolego, už bych v zad&aacute;n&iacute;ch nic neměnil, protože by v tom nastal jenom zmatek. Pro dalš&iacute; ročn&iacute;k každop&aacute;dně budu přem&yacute;šlet o&nbsp;těchto &uacute;kolech. &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


stránky příspěvků:   1  | 

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 7541