VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Seminář o technických mapách
Petr Skála - 31. říjen 2006, 03:52:00

PRAHA (30.10.2006) – Poslední říjnové pondělí proběhl první ze série v hlavním městě  pořádaných podzimních seminářů, jehož pořadatelem je Český svaz geodetů a kartografů. Úvodní pražské setkání odborníků  bylo věnováno digitálním technickým mapám měst. Téměř sedmdesát účastníků postupně vyslechlo osm příspěvků  přednesených zástupci firem nebo institucí, které jsou správci, tvůrci nebo oboje technických map. Řečníci se zabývali obsahem technických map, definovali nebo upřesňovali pojmy spojené nejenom s technickými mapami ale i s  katastrálními mapami, zmiňovali se o výměnných formátech a dalších technických podrobnostech. „V paragrafech právních norem je sice uvedena možnost, jak konkrétně   podle stavebního zákona provádět tvorbu  technických map, ale protože k tomu  nemáme  žádné sankce, tak bohužel od  těch, kteří se tím nebudou řídit, to nelze ani vymáhat. Nevymahatelnot věcí zůstává tedy velkým problémem,“ řekl k semináři po jeho ukončení předseda Českého svazu geodetů a kartografů Václav Šanda, který seminář zahájil právě přednáškou o technikách mapách ve vazbě na nový stavební zákon. Další příspěvky se týkaly technických map v regionech konkrétně Prahy, které se věnovalo vystoupení Jana Bareše, dále Brna, o kterém pojednávala  přednáška Martina Malce, východních Čech, o nichž byla řeč  při referátu Pavla Cimpla a Kladna, jež reprezentoval za tamější  magistrát vystupující Pavel Rous. Martina Poláková a Martin Hrdlička referovali o digitálních technických mapách pro regiony a obce, tak jak se na to dívají ve  firmě Hrdlička a spol. a Stanislav Tomeš ze společnosti Gepro přednášel zase o výměnném formátu digitální technické mapy města. Všichni přenášející pak odpovídali na otázky v moderované diskusi.

 

 

 
 


Fotografie
Diskuse po přednáškách
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 10296