VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Vyhlášení 4. ročník novinářské soutěže
Ludmila Konopíková - 2. září 2006, 04:01:33

PRAHA - Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu (ATchJET)  ve spolupráci s Národní federací hotelů a restaurací ČR  pod záštitou ministra pro místní rozvoj  ČR  vyhlašují  4. ročník novinářské  soutěže České a moravské   P O H O S T I N S T V  Í    2006   zaměřené na téma   LIDÉ  -    SLUŽBY   -   REGIONY.

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu (ATchJET)
                   ve spolupráci s Národní federací hotelů a restaurací ČR
                        pod záštitou ministra pro místní rozvoj  ČR
                           
                             vyhlašují  4. ročník novinářské  soutěže
                                      
                                        České a moravské
                                  P O H O S T I N S T V  Í    2006
                                              
                                          zaměřené na téma
 
                                 LIDÉ  -    SLUŽBY   -   REGIONY.
 
Piknik jako  symbol:
Rodinná a společenská záležitost,  zábavné setkání:   LIDÉ .
Exhibice gastronomické zručnosti,  ubytovací kapacity, hotelové řetězce: SLUŽBY .
Odehrává se mimo rušná centra, v přírodě:  REGIONY.
 
Účelem soutěže je zachytit  v rámci rozvoje cestovního ruchu České republiky
a)      tvorbu produktů cestovního ruchu evropského významu v regionech,
b)      podporu rozvoje cestovního ruchu v hospodářsky slabých regionech,
c)      tvorbu národních standardů kvality služeb cestovního ruchu,
d)      kvalitu personálního přístupu a zvyšování zaměstnanosti  v cestovním ruchu.
 
Soutěžní podmínky: Odborná porota členů ATchJET a zástupců profesních sdružení ČR bude posuzovat  práce autorů trvale žijících na území ČR a starších 18 let, uveřejněné v českém jazyce v tištěných médiích, a to v období od 1. ledna
do 30. října 2006. Soutěžní podmínky zveřejní také webové stránky MMR ČR, NFHR ČR a ATchJET.  Nejlepší práce budou odměněny  finanční  cenou,   víkendovými pobyty a věcnými cenami. 
 .
      
       1. Cena ministra pro místní rozvoj ČR………………………………15 000 Kč
       2. Cena prezidenta NFHR ČR……………Víkendový pobyt  v Budapešti
3.– 5. :   Víkendové pobyty  v  ČR
6. - 10.:  Věcné  ceny
 
Kategorie rozhlasové, televizní a internetové tvorby v tomto ročníku vyhlášeny nebyly. Porota má právo udělit čestná uznání a zvláštní ocenění mimo soutěž.
 
 Uzávěrka  soutěže30. října  2006.  Soutěžní práce je možné odevzdat osobně nebo doručit poštou v trojím vydání na adresu sekretariátu soutěže:  ATchJET, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, kontaktní tel. 606 101 321.  Na této adrese můžete získat aktuální
 informace a odpovědi na své dotazy.
 
Slavnostní předání cen  za účasti hlavních představitelů  se uskuteční na veletrhu Holiday World  2007  v Praze.
                                       
                                                  Za ATchJET: 
   Předseda:  Bořek Homola,   místopředsedové: Ludmila Konopíková, Jaromír Tůma.


Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 8995