VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Kurzy pod praporkem Evropské unie
Petr Skála (text) Lubor Otto (foto) - 15. červen 2006, 09:10:52

PRAHA (12.-16.6.2006) – Česká kosmická kancelář a Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze byly hlavními pořadateli série kurzů z oborů fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, digitální kartografie a sběru dat pro digitální katastr, jež proběhly třetí červnový týden v areálu většině účastníkům důvěrně známé vysoké školy. .V dejvické budově Fakulty stavební sice v té době zrovna probíhaly stavební úpravy, ale ty kurzům neublížily. „Vždyť jsme na stavební fakultě, tak proč by zde na chodbách nemohlo stavět,“ prohodil o přestávce jeden z účastníků kurzu.

Sledovali jsme dva ze čtyř kurzů, na které se přihlásili vedle současných doktorandů z nejrůznějších škol také odborníci z praxe ale i lidé, kteří pracují v oborech, ve kterým znalosti o digitální kartografii a katastru jsout nutností.
„Pořádání těchto odborných kurzů je součástí projektu, jež jsou spolufinancováné Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,“ vysvětlil účastníkům vzdělávací akce o digitální kartografii muž, který byl odborným garantem tohoto kurzu Bohuslav Veverka.
\"

Proto také loga ESF znamenající „rovné příležitosti pro všechny“ , ministerstva práce a sociálních věcí a vlaječka Evropské unie zdobily veškeré publikace a podklady včetně diplomů, jež po vyplnění závěrečných testů získali jeho úspěšní absolventi.

Nejobsáhlejší a tudíž dvoudenní kurz patřil kartografii, kde se digitální kartografie skloňovala bez šestého pádu ve všech pádech. Probrala se od základních definic, přes dějiny začínající u klu až k současným počítačům a nezapomnělo se ani na geografické kalkulátory a seznámení s programem MATKART. Druhý digitálně-kartografický den všichni věděli více informací o mapách na internetu, datech, značkovacích jazycích, klikacích mapách a nejrůznějších aplikacích. Ti, co jen tušili, co to je HTML, XHTML, CGI a PHP se na kurzu o těchto zkratkách dozvěděli více. Výklad o kartografických produktech sledovaných na monitorech byl ukončen seznámením s technologií OCAD. Víme již, že pomocí tohoto programu používaného ve většině kartografických firem lze vytvořit podklady pro budoucí papírové produkty, ale i podklady pro webové mapy. Prohlížím si publikaci vytvořenou ze stránek prezentací přednášek Bohuslava Veverky, Růženy Zimové a Jiřího Cajthamla a jsem rád, že ji mám. Protože na kurzech byly i kolegové z VÚGTK, lze předpokládat, že publikace bude k nahlédnutí v knihovně odvětvové výzkumné základny ve ZdibechFotografie
Zahájení provedl legendár kartograf profesor Vever
Poheld na účastníky kurzu
Evropská unie
Pozorný posluchač
Posloucháme výklad o kartografii
Z přednášky
Bloudění v budově
V budově se staví
Vysílen z přednášky
Posloucháme a prohlížíme si mapy
Posloucháme a prohlížíme si mapy
Mapa
Posloucháme a prohlížíme si mapy
Posloucháme a prohlížíme si mapy
Posloucháme a prohlížíme si mapy
Posloucháme a prohlížíme si mapy
Kalkulátory
Mapy
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 8 / 10684