VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
Ivo Krčmář - 7. duben 2006, 01:30:40

TŘEBÍČ (4.4.2006) - V úterý 4. dubna 2006 se v třebíčském kulturním středisku Fórum uskutečnil už
dvanáctý ročník semináře Pozemkové úpravy. Jeho organizace se opět úspěšně zhostil
Spolek zeměměřičů Brno a Pozemkový úřad v Třebíči za podpory Katastrálního úřadu pro
Vysočinu.Letošní ročník zaznamenal jednu z rekorních návštěvností: celkem 350
účastníků si vyslechlo desítku zajímavých příspěvků, mimo jiné od renomovaných
odborníků Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR Ing. Kamila
Kaulicha a Ing. Jany Pivcové. S velkým zájmem se setkal referát JUDr. Aleny Klikové
z brněnské Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který pojednával o novém
správním řádu. Na doprovodné výstavě i v sále se prezentovaly firmy Gepro, HSI,
Geus, VÚGTK, GB-Geodézie Brno a Aquasys. Všechny přítomné přivítal jménem města
Třebíče místostarosta Ing. Radek Číhal. Návštěva památek UNESCO se potom za pěkného
slunečného počasí stala vítaným zpestřením pobytu v Třebíči pro nejednoho účastníka.

Komentář k fotografiím ... 

1. JUDr. Alena Kliková z Právnické fakulty MU Brno přednesla referát o novém
správním řádu.

2. Druhá přednáška byla vyhrazena jako již tradičně Ing. Kamilu Kaulichovi z
ÚPÚ MZe, který se zabýval problematikou řešení přídělů při KPÚ.

3. U stánku firmy Aquasys.

4. a 5. Geodetickou techniku a software předváděla firma GEUS s.r.o. Praha.

6. Ing. Vorlíček z firmy HSI s.r.o. Praha zodpovídal četné dotazy účastníků
k programovému vybavení POZEM.

7. Ing. Jana Pivcová přednesla příspěvek o financování pozemkových úprav z
fondů EU a doplnila jej fotografiemi z realizovaných akcí.

8. Firma GEPRO s.r.o. Praha na výstavě i v sále prezentovala systém PROLAND.

9. Opět u stánku GEUS.

10. Účastníky pozdravil a krátký referát přednesl i Ing. Mojmír Procházka,
předseda Českomoravské komory pozemkových úprav.


Fotografie
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč PÚ
Třebíč
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 11986