VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Jak se vypořádat s technickou zprávou
kolektiv - 20. únor 2006, 01:41:47

PRAHA (10.2.2006) -  V následujících řádcích najdete rady, jak se vypořádat s napsáním technické zprávy pro jakékoliv měření v terénu. Třeba vám to pomůže při zpracování protokolu z měření teodolitem nebo z nivelace.Pravidla pro napsání technické zprávy

K napsaní technické zprávy z měření přiistupujeme podobně jako k napsání jakékoliv zprávy třeba ze sportovního utkání. 

Musí tam být uvedeno vše, co má mít zpravodajství.  

Položte si otázky a odpovídejte na ně ...

 

Co?   Měření teodolitem

Kdo?  jména dvojice, která spolu měřila

Kdy?  v úterý  ....   datum  a hodina

Kde?  na katastrální území Praha - Suchdol na místní komunikaci za budovou č.p. 1176  číslo bodu ...

S čím ?   vybavení měříckými pomůckami  výrobní řada přístroje například  020 B a výrobní číslo teodolitu

 

Jak   ? 

Popis sledu  práce. Pište jej vlastními slovy. Slovesa píšte   v čase minulém, neužívejte expresivní výrazy a citoslovce. Popis práce by neměl být návodem, ale popisem pracovního sledu.

Proč?   Měření s teodolitem je například jen  procvičení  úhlového měření před  dalším měřením, které bude prováděno už s totální stanicí. Je to pochopení principu metody, jak lze získat hodnoty úhlů.

Uveďte  v závěru situace proč  a pro  jaké účely se měří úhly. Odpověď na otázku naleznete v doporučených  učebnicích .

Nekopírujte texty z učebnic do technické zprávy !!!

 

 

 Fotografie
Měření úhlů
Měření úhlů
měření úhlů
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 13036