VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Jedenácté setkání uživatelů produktů Gepro, Atlas
Petr Skál a - 29. listopad 2005, 04:32:47

PRAHA (28.-29.11.2005) - Poprvé se v hlavním městě  konalo v pořadí již jedenácté 
Výroční 11. setkání uživatelů - "Tentokrát ne na SEČI"
společnosti GEPRO, s.r.o. a ATLAS, s.r.o., spolupracující v rámci POINTER, a.s. a katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze.  

Na  setkání uživatelů produktů firem Gepro a Atlas bylo i Vimevite.cz.   Historií kartografie provedl posluchače Bohuslav Veverka, který rozesmál sál tvrzením. "Mapy v současné době dělá kdekdo a podle toho to také vypadá." 

Z přednášek prvního dne jsme poslouchali bloky pedagogů z katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze, z kterých nás zaujaly tyto snímky z jejich prezentací. 

Ing. Karel Pavelka, CSc. Digitální fotogrammetrie  
 
http://vimevite.cz/as/foto/1920-big.jpg
http://vimevite.cz/as/foto/1921-big.jpg

Autor, jehož jméno uniklo naší pozornosti 
http://vimevite.cz/as/foto/1918-big.jpg
http://vimevite.cz/as/foto/1919-big.jpg

Ing. Jaroslav Pleticha Problematika vodní eroze a DMT Atlas 
http://vimevite.cz/as/foto/1922-big.jpg


Úvodní den byl zakončen společenským večerem, z něhož přinášíme další snímky.  

V  programu prvního dne byly dále uvedeny  tyto přednášky ....  


Ing. Zuzana Kniežová Představení systému MISYS
Ing. Marek Knězů MISYS – novinky a výhled
Vojtěch Zvěřina Pasporty – novinky roku 2005
Ing. Roman Vokál Novinky MISYS-WEB, webhosting 
Ing. Jan Jurka, Ing. Stanislav Tomeš Novinky systému KOKEŠ a navazujících systémů
Ing. Petr Brabec Představení Integrovaného Systému Dopravy (ISD)

Informační blok o produktech společnosti ATLAS
Ing. Jan Přibyl Oblasti využití systému Atlas
Ing. Jan Přibyl Výškopisná data, jejich zdroje a zpracování
Ing. Jan Prášil Vizualizace, animace, plastické mapy
Oběd
Informační blok pedagogů z ČVUT a uživatelů řešení ATLAS a GEPRO
Doc. Ing. Milan Huml, CSc. Pozemkový katastr
Ing. Jitka Rubešová Přejímání geometrických plánů po 1. lednu 2006
RNDr. Jan Bareš Institut městské informatiky hl.m. Prahy
Ing. Karel Pavelka, CSc. Digitální fotogrammetrie
 
Informační blok pedagogů z ČVUT a uživatelů řešení ATLAS a GEPRO
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. Digitální kartografie
Doc. Ing. Jaroslav Šíma, PhD, Žilinská univerzita, fakulta stavební Odhad zaplnění velkých skládek
Ing. Jaroslav Pleticha Problematika vodní eroze a DMT Atlas
Ing. Miroslav Hozák, Geometra Opava Pasporty MISYS – využití v TS Ostrava
Drahomíra Zedníčková, Geodis Brno Představení produktů firmy Geodis Fotografie
Profesor Bohuslav Veverka hovoří o kartografii
Kartografie má 250 století
Karel Pavelka mluvil o fotogrammetrii
Rozdíl mezi ortofoto a foto
Organizační porada
Drahomíra Zedníčková z Geodisu Brno
Poslední přednášející před  odjezdem do Brna
Trochu jazu
Vítěz tombioly odešel velmi rychle
Hlavní informatici ČÚZK Praha a KÚ Brno
Hlavní informatici ČÚZK Praha a KÚ Brno
Spolužáci z roku 1986
Zajímavé informace
Důležité informace
Důležité informace od Karla Pavelky
Důležité informace od Karla Pavelky
Důležité informace od J. Pletichy z ČVUT
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10708