VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Každý zeměměřič ví, co je KOKEŠ.
Petr Skála - 14. květen 2004, 16:50:39

PRAHA -      Hned na začátku příručky uživatele programu KOKEŠ je možné si přečíst pasáž z knihy "Hry na hříšti a v tělocvičně". Cituji: "Krok před zástupem hráčů stojí chytač, obrácený k ostatním čelem. "Kokeš!" osloví tradiční formulkou toho, kdo stojí v čele zástupu. "Co chceš?" odpoví první. "Toho zadního!" řekne chytač. "Tak si ho chyť za křídlo!" řekne Kokeš. Chytač vyběhne, aby chytil posledního v zástupu. … Hra na Kokeše patří ke starým lidovým zábavám. Je to dobré cvičení rychlosti a pohotovosti. Děti na celém světě hrávají na Kokeše dodnes s velkým zaujetím, neměli bychom tedy na tuto hru zapomínat, patří stále do pokladnice užitečných her." Lidé pohybující se v oblasti zeměměřičství na tuto hru nezapomínají.

 Připomínají si ji pokaždé když si pouští program, který jim značně ulehčuje jejich každodenní práci. A nejen jim. Nový uživatelé se sice podivují nad skutečností, že jim systém tyká, ale po seznámení se s Kokešem jim již tato skutečnost nevadí. Na základní dotaz Kokeše "Co chceš?" se prostě dá zvyknout. Důležité přece je, že program urychluje a zjednodušuje práci.

 

Programový systém KOKEŠ je od domácí firmy GEPRO s.r.o. , která vznikla v roce 1991. Od té doby zaznamenal systém řadu zněm. Původní verze vyvíjená pro systém DOS, byla přeprogramována a nyní systém pracuje i pod všemi operačními systémy Windows.

Jde o systém, který je možné zařadit mezi informační systémy o území (LIS — Land Information Systems). Jedná se o specializovaný geodetický systém pro tvorbu, údržbu a využití map velkých měřítek. Systém umožňuje pořizování vektorových dat digitalizací či vektorizací nad rastrem binárním i barevným, pořizování a správu digitální mapy doplněné o tematické informace o území. Prezentační a analytické funkce pak dovolují přehledné zobrazení žádaných údajů, či provedení jednoduché analýzy.

Pořizování a správa digitální mapy patří mezi jednu z nejdůležitějších funkcí. Systém umožňuje dávkové zpracování přímých měření v terénu včetně kótování, vyrovnání geodetické sítě metodou nejmenších čtverců. A v neposlední řadě umožňuje řešení výpočetních a konstrukčních úloh z geodezie. Práci zeměměřiče také značně ulehčuje automatická tvorba vrstevnic, řezů, nebo výpočty kubatur. V případě řešení úloh z inženýrské geodezie, například při projektování komunikací, pak není problémem pomocí programu vložit klotoidickou přechodnici mezi rovný úsek a klasický kruhový oblouk. Problémem ani není projektování pozemkových úprav či vyhotovování geometrických plánů. Výhodou systému je i snadné přímé propojení katastrální mapy s databází katastru nemovitostí (souboru popisných informací) bez nutnosti importu dat.

Poslední ze jmenovaných funkcích umožňuje i  informační systém o území pro města a obce MISYS, taktéž produkt firmy GEPRO, který je jak jinak založen na funkcích systému KOKEŠ. V MISYSu jsou dále zpracovány technické mapy měst a obcí, je možné zobrazovat letecké ortofotomapy či základní bázi geodatických dat. Dále je možné informační systém využívat pro zpracování územně plánovací dokumentace či pasport zeleně. Využíván je i pro správu obecního nemovitého majetku, územní a stavební řízení, řešení problémů ochrany životního prostředí.

Výhodou obou systémů je již v úvodu zmiňované české meny, které je navíc uživatelsky přívětivé. Velké plus pro uživatele je i snadné ovládání systému. Právě tyto dvě výhody a nabízené funkce předurčují systém k širšímu využití než je jen rodina zeměměřičů. Například již několik instalací KOKEŠe má Úřad pro jazyk Český. Informační systém MISYS je možné najít např. na Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, městských a obecních úřadech v ČR i SR, Ministerstvu financí či u realitních kanceláří. Výjimkou není ani výuka práce s těmito systémy na vysokých a středních školách.

    

Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 6 / 11732