VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Brněnské geodetické informační dny
Ivo Krčmář - 4. listopad 2005, 11:20:22

BRNO (2.-3.11.2005) - Jednačtyřicátý ročník mezinárodních geodetických informačních dnů se konal, podobně jako loni, v brněnské Spořitelní akademii. První jednací den byl věnován převážně katastru nemovitostí. Do večerních hodin a do poslední minuty jednání byl nabitý zajímavými přednáškami se spoustou cenných informací.


 Odborné dny slavnostně zahájil nový ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Ing. Josef Kamera a první místo v maratonu jednání zaujal více než symbolicky Doc.Ing. Pavel Hánek, CSc. s poutavým výletem do historie, přesněji za českými geodety 19. století. Ti dle slov renomovaného geodetického historika patřili bezesporu ke špičce v tehdejší monarchii. 

Poté přítomné pozdravil host z nejváženějších – předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře. Svým referátem Problematika ekonomického zajištění a řízení státní správy katastru nemovitostí se vrátil do současnosti či spíše mlhavé a neznámé budoucnosti. Ing. Večeře především poukázal zejména na neustálý nárůst řízení o vkladech – v roce 2001 bylo 380.521 podání, loni již 572.296 podání, přičemž lhůty vyřízení se daří vytrvale snižovat. Proti předpokladům vytrvale narůstají i počty záznamů a poznámek, především díky exekucím, které jsou mimochodem též jeden z dokladů o předluženosti české společnosti (415.900 podání Z v roce 2001, v roce 2004 pak už 587.842). Naproti tomu se počet zaměstnanců plánovitě snižuje – z 5165 v roce 2000 na 4902 v roce 2004. Pouze zásadnější reformou je možné daný stav dále řešit. Jedním z modelů je přechod na samofinancování, což by s sebou přineslo například přehodnocení systému správních poplatků za vklady, jejichž výše se od roku 1994 nezměnila. Poplatek by se mohl platil za každou nemovitost či právo. "Proč má daňový poplatník, který služby katastru v životě nepotřebuje, doplácet svými daněmi na úkony pro ty, kteří tyto služby skutečně a konkrétně využívají?" položil Karel Večeře zcela zásadní otázku. Není prý též od věci možnost transformace resortu na určitou formu veřejnoprávní agentury umožňující rozvolnění vazby na státní rozpočet.
Na Ing. Karla Večeřeho navázal PaedDr. Petr Zajíček s informacemi o systému vzdělávání zaměstnanců resortu ČÚZK.
Do třetice hájil barvy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ředitel odboru informatiky Ing. Vít Suchánek, který se zaměřil na rozvoj informačních technologií.

Na Ing. Karla Večeřeho navázal PaedDr. Petr Zajíček s informacemi o systému vzdělávání zaměstnanců resortu ČÚZK.
Do třetice hájil barvy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ředitel odboru informatiky Ing. Vít Suchánek, který se zaměřil na rozvoj informačních technologií.
Zajímavou strategii a vize ohledně přibližování služeb státní správy veřejnosti představil ředitel KÚ pro Olomoucký kraj Ing. Miroslav Haša, který mimo jiné úspěšnost úřadu spatřuje ve spokojeném klientovi a současně spokojeném zaměstnanci.
Ing. Miloslav Müller seznámil přítomné s přípravou návrhu nové vyhlášky pro správu a vedení KN, která je ve stadiu ukončeného připomínkového řízení orgánů zeměměřictví a katastru. Nově definována bude zejména zásada minimálního rozměru geometrického určení parcely, předpokládá se rozšíření obsahu katastru o vedení rozsahu břemen, vytyčování hranic se podřizuje systému vyhotovení GP, mění se systém zaokrouhlování a označování způsobu výměr.
Slovenskou stranu a resort ÚGKK i letos zastupoval Ing. Andrej Vojtičko, který přednesl referát místo předsedkyně Ing. Jeleny Hudcovskej.
Odpolední blok patřil progresivním technologiím. RNDr. Jan Bareš exceloval předvedením, co všechno dokáží na pražském Institutu městské informatiky. Soubor digitálních map Prahy (SDMP) je vyvíjen již od roku 1987 a v současnosti obsahuje 15 základních typů map. Například vrstva ortofoto je obnovována v dvouletém cyklu. Uživateli a odběrateli jsou jak komerční tak i veřejnoprávní sféra. Webová stránka www.imip.cz jistě stojí za shlédnutí.
Taktéž Ing. Martin Malec z GB-Geodézie Brno vidí netušené možnosti v dalším rozvoji 3D technologií, což příkladně demonstroval na efektním průletu z Brna až na Vranovskou přehradu.
Zpět ke katastru se pak vrátil Ing. Svatopluk Sedláček – jeden z tvůrců softwarového produktu VKM, který nejenže osvěžil znalosti uživatelů tohoto oblíbeného grafického prostředí, ale i blíže vysvětlil nástroje pro tvorbu GP.
Na jeho referát navázal Ing. Stanislav Tomeš z Gepra, který dále rozvinul aspekty a úskalí předávání geometrických plánů katastrálním úřadům v novém výměnném formátu.
Podobně jako loni, i druhý den jednání byl zaměřen na inženýrskou geodézii a technologie blízké budoucnosti.
Ing. Tomáš Honc představil nejnovější měřící technologie ve stavebnictví firmy Trimble.
Zajímavé byly i tři příspěvky z odvětví dopravních staveb: Ing. Milan Talácko ze Střediska železniční geodézie Olomouc přiblížil technologii prostorového měření kolejí, kdy byly měřeny zejména vysokorychlostní úseky v okolí Pardubic a Břeclavi pro soupravy Pendolino.
Ing. Jaroslav Chlup, doktorand z pražského ČVUT, podal zprávu o zkouškách digitálních nivelačních souprav.
Zasloužený potlesk sklidil Ing. Jaroslav Pohan z pražské firmy CCE, který na perfektní prezentaci názorně předvedl projekt a samotnou výstavbu dálničního mostu D8-H216 přes Rybný potok v severních Čechách, realizovaného výsuvnou technologií.
V posledním bloku byla Ing. Pavlem Tarabou ze ZÚ představena síť permanentních referenčních stanic CZEPOS a Ing. Jaroslavem Slabým obdobná síť TOPNet, kterou buduje Geodis.
Profesor Kostelecký z VÚGTK nastínil možnost využití stávajících geodetických polohových základů s nově budovanou sítí CZEPOS k vybudování nového souřadnicového systému, plně integrovaného do evropského systému ETRS, kterým by měl být souřadnicový systém, pracovně nazývaný S-JTSK/yy (=konečné dvojčíslí roku realizace.
V předsálí po celou dobu konání 41. GID probíhala i doprovodná výstava, opět s posledními novinkami přístrojů, zařízení a software pro geodety.

Jak vidno, ani v letošním podzimu členové Spolku zeměměřičů nezaháleli a připravili pro širokou odbornou veřejnost hodnotné a přínosné akce. Po krátké zimní přestávce se rozběhne další dějství seminářů, z nichž z jarních uveďme seminář o pozemkových úpravách v Třebíči a Zeměměřická díla v územním plánování a GIS v Brně.
Termíny a podrobnosti budou upřesněny na stránkách Spolku zeměměřičů, ČSGK a Zeměměřiče.Fotografie
Josef kamera otevírá Geodetické dny
První muž českého katastru Karel Večeře
Výstava techniky a programů
Výstava techniky a programů
karel Večeře při setkání s pamětníky
Geodetické dny
Pohled do jednacího sálu
Jan Kostelecký přednáší
Geodetické dny
Geodetické dny
Bohumil Volný přednáší
Geodetické dny
Geodetické dny
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 7 / 16276