VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Šest přednášek o činnostech zeměměřičů ve výstavbě
Petr Skála - 16. říjen 2005, 02:47:38

PRAHA ( 26. 9.  2005 ) -  Pokud jste nebyli na zářijovém semináři pořádaném Českým svazem geodetů a kartografů, který se  zabýval zeměměřickou činností ve stavebnictví, tak jste přišli nejenom o šest odborných přednášek, ale také o neobvyklý  výhled na Karlův most, který jste mohli pozorovat o přestávce mezi přednáškami. Seminář se totiž konal  v budově ČSVTS Na Novotného lávce  v Praze 1, ale kvůli prohlížení proslulého  mostu se na  semináře nechodí.První příspěvkem  nazvaným - Prostorová poloha staveb podle stavebního zákona, zákona o zeměměřictví a standardů ČKAIT přednášející předseda ČSGK Petr Polák zavedl posluchače  do světa paragrafů, čísel a dokumentů. Ve stejném duchu pokračoval Jiří Lechner z VÚGTK Zdiby, když vysvětloval  co to je geometrická přesnost ve výstavbě, která je uváděna v technických normách. O přesnosti ve výstavbě a  praxi na stavbách, měl hovořit  Václav Šanda z GEFOSu Praha, ale muž uvedený na programu semináře nečekaně vycestoval služebně do Bulharska, ale přednášky se zhostil neméně do problematiky zasvěcený Jiří Lechner.    
Trochu jasno v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí ve výstavbě se pokusil učinit  Petr Polák  v dalším příspěvku, ve kterém pohovořil rovněž o   právních předpisech a praxi, kterou autor má více než bohatou.  

„Geodetické práce považujeme za  služby a ty  mohou být pouze kvalitní. Není možné poskytovat v tomto oboru druhořadé služby,“ tak nějak a v  tomto duchu zahájil pedagog z Fakulty stavební ČVUT v Praze   Vladimír Vorel svoji přednášku zabávající se statistickým  řízením procesů inženýrské geodézie podle ISO  norem. O cenách  zeměměřických výkonů hovořil Jan Fafejta, jehož zeměměřiči znají jako předsedu Komory geodetů a kartografů. K tomuto tématu se  také nejvíce diskutovalo.
Skutečnost, že asi 70 účastníků semináře převážně z řad úředně oprávněným zeměměřických inženýrů vydrželo až do konce, jenom potvrzuje, že téma semináře bylo vybráno zajímavé.
 
 


Fotografie
Petr Polák
Vladimír Vorel
Přednášející
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10619