VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Geodezie - zimní semestr 2005 / 2006 - úvod
Petr Skála - 28. září 2005, 08:03:02

PRAHA (28.9.2005) - V následujících řádcích najdete podrobný program předmětu Geodezie na  zimní semestr 2005 / 2006 a další úvodní informace, které si opište, vytiskněte nebo se na ně na tomto webu občas dívejte.

KATEDRA  BIOTECHNICKÝCH  ÚPRAV  KRAJINY
Fakulta lesnická a environmentální
ČESKÁ  ZEMĚDĚLSKÁ  UNIVERZITA      
 
Program  cvičení  z geodezie I.  pro studenty LI a KI
 
                                                    ZIMNÍ  SEMESTR            
1. Úvod * (společná instruktáž o bezpečnosti práce při zeměměřických pracích a seznámení s plánem cvičení v zimním semestru)   Používání  jednoduchých měřických pomůcek – výtyček, pentagonu, vytyčení přímky a kolmice.

2. Měření délek * Určení délek pásmem (čtyřčlenné měřické skupiny).

3. Teodolit * Centrace přístroje, horizontace a čtení úhlů, nastavení nulového směru (měřické dvojice).

4. Měření úhlů (I) * Jednoduché měření vodorovných směrů v jedné skupině (měřické dvojice).

5. Měření úhlů (II) * Měření osnovy vodorovných směrů ve dvou skupinách a dvou zenitových úhlů z jednoho zadaného stanoviska (měřické dvojice).

6. Technická nivelace (I) * Seznámení s nivelačními přístroji, zásadami měření a vedení zápisníku. Zkouška nivelačního přístroje (čtyřčlenné měřické skupiny).

7. Technická nivelace (II) * Ověření výšky výchozího bodu. Měření nivelačního pořadu (čtyřčlenné měřické skupiny).
   
Čísla a nadmořské výšky nivelačních bodů v areálu ČZU

4305
Kolej D
?
4308
Agronomická fakulta
282,109 m  Bpv
4310
aula
?
  053
dílny Mechanizační fakulty
279,654 m  Bpv

 
8.   Ortogonální měřická metoda * Kresba polního náčrtu zadaného území, použití jednoduché sítě přímek    pro měření detailu. Kresba originálu ve vhodném měřítku (čtyřčlenné měřické skupiny).
9.   Tachymetrický náčrt a místopis PBPP * Kresba polního náčrtu a místopisu (jednotlivci).

10. Tachymetrie * Podrobné měření nitkovým tachymetrem. Polní náčrt, organizace, postupy, zápis dat (čtyřčlenné měřické skupiny).

11. Interpolace vrstevnic  * Cvičení morfologické interpolace (odhadem) a lineární interpolace. Řešení první a druhé výškopisné předlohy (jednotlivci).

12. Výpočty tachymetrického měření * Redukce délek, výpočet výšek, výpočet souřadnic bodů podle zápisníku měření (jednotlivci).

13. Seznámení  s totální stanicí  TOPCON GTS  212  a  zápočty.
     
Seznam odevzdaných úloh

I. úloha       Měření délek 
                    procvičena při druhém cvičení, 
                   obsah: technická zpráva, tabulka naměřených hodnot).

II. úloha     Teodolit – měření úhlů 
                   procvičena při 3. až 5. cvičení, 
                   obsah: technická zpráva, nákres teodolitu s popisem,  vyplněný adjustovaný  zápisník vodorovných směrů.

III. úloha    Technická nivelace 
                    procvičena při 6. a 7. cvičení, 
                   obsah: technická zpráva, vypočtený a adjustovaný nivelační zápisník.

IV. úloha    Ortogonální měřická metoda 
                    procvičena při 8. cvičení, 
                   obsah: technická zpráva, polní náčrt, kartografický originál v tuši.

V. úloha     Interpolace vrstevnic 
                    procvičena při 9. a 11. cvičení, 
                    obsah: tachymetrický náčrt,     místopis PBPP, řešení první a druhé výškopisné předlohy.
 
Poznámka:    odevzdání jednotlivých úloh je stanoveno do 14 dnů od posledního cvičení, na kterém byly
                       tyto úlohy procvičovány.
 
Doporučená literatura: CHAMOUT, L.,  SKÁLA, P.:  GEODEZIE,  skriptum ČZU v Praze, 2003 (je k zapůjčení v SIC ČZU)

                                           http://www.fle.czu.cz/cgi-bin/skripta.cgi?&dir=/KBUK/Geo   (na internetu)

Nutné pomůcky a potřeby  pro cvičení z geodezie.

Listy papíru formát A4, listy formátu A3 (pro každou úlohu), rýsovací potřeby (mikrotužka, fixy z dokumentační náplní v barvě černé a červené nebo rýsovací péra, pravítko, 2 trojúhelníky, měřítko, popisná šablona s písmem a s číslicemi velkost 5 mm případně 
7 mm), guma na gumování, čtvrtky A4, milimetrový papír, kalkulačka s goniometrickými funkcemi.
Vyjmenované předměty by měl mít při cvičení  každý, neboť je pedagogové pro cvičení studentům nezapůjčují ! 


Nutné formuláře pro cvičení z geodezie za zimní semestr 2005 / 2006

Formulář pro měření délek
http://www.fle.czu.cz/~web/studium/skripta/KBUK/Geo/08_Zapisnik%20delek%20merenych%20pasmem.pdf

Formulá pro technickou nivelaci
http://www.fle.czu.cz/~web/studium/skripta/KBUK/Geo/11_Zapisnik%20pro%20technickou%20nivelaci.pdf

Formulář pro měření úhlů 
http://www.fle.czu.cz/~web/studium/skripta/KBUK/Geo/10_Zapisnik%20vodorovnych%20smeru%20a%20zenitovych%20uhlu.pdf

Doporučené oblečení a obuv pro cvičení z geodezie
Obvyklé jako pro turistiku - pevná obuv, podle počasí lépe tmavý oděv do nepohody a to bunda nebo krátký kabát a dlouhé kalhoty a  pokrývka hlavy.
Pozor: Práce  v terénu probíhají za každého počasí.     

Zásady z bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=80

Teorii ke cvičení naleznete ... 
 
Geodezie skriptum - úvodní část
http://www.fle.czu.cz/~web/studium/skripta/KBUK/Geo/02_Geodezie%201%20cast.pdfFotografie
Takto se zapisují hodnoty
    
Diskuse Nový příspěvek
  Od: Mac Phoil (2. květen 2006, 23:54:44)
kvalita studijních znalostí
Reagovat   
  To prso, na t&eacute; fotografii je př&iacute;liš mal&eacute;.......Př&iacute;ště zvětšit!!! Jinak nebude z&aacute;počet!!!<br />
 


stránky příspěvků:   1  | 

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 13632