VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Kartografové předávali mapy roku 2003
Petr Skála - 7. květen 2004, 20:15:20

PRAHA (7.5.2004)Kartografická společnost České republiky udělovala na veletruhu Svět knihy  výroční ceny za nejlepší kartografická díla roku 2003. Diplomy označené Mapa roku 2003 převzali zástupci dvou  firem a jedné instituce a navíc  zástupci dvou institucí získali čestné uznání. Mrkněte se na podrobné zpravodajství!  
Kartografická společnost České republiky v rámci doprovodného programu knižního veletrhu Svět knihy vyhodnotila nejlepší kartografická díla za rok 2003. Do soutěže bylo v nejrůznějších kategoriích přihlášeno celkem 58 titulů, jejichž ukázky letos byly poprvé uveřejněny na webu Kartografické společnosti.

V kategorii atlasy, soubory a edice map bylo přihlášeno 16 titulů od 7 vydavatelů, v další
kategorii - samostatná kartografická díla bylo přihlášeno nejvíce 34 titulů od 5 vydavatelů.

Kategorie kartografická díla pro školy a autorské originály nebyla obsazena a do kategorie digitální produkty byly přihlášeny pouze 3 produkty od 3 vydavatelů, proto nebyla v těchto kategoriích vyhlášena nejlepší kartografická díla.
Hodnotilo se však 5 titulů od 3 vydavatelů v kategorii děl aplikovaných na internetu. Diplomy s označením Mapa roku 2003 se tentokrát předávaly tři.

Není bez zajímavosti, že do užší nominace kategorie atlasů a souborů map se dostala například dvě státní mapová díla a to Silniční mapa ČR 1:50 000 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Česká republika v podobě standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 v podobě, jak ji zpracovává pro armádní účely  Ministerstvo obrany České republiky.

Dalšími nominovanými tituly byly Soubor Cykloturistických map Libereckého kraje z dílny kartografů Geodezie ČS a.s., dále ojedinělý Zeměpisný atlas světa z vydavatelství SHOCART spol. s r.o a Cykloatlas Česko 1:100 000 od stejných vydavatelů.

V kategorii samostatných kartografických děl byly nominovány převážně mapy pro volný čas jako například tématický plán města inspirovaný televizním seriálem Šumný Nový Jičín z rožnovské dílny B.A.T Program, dále Nationalpark Bohmische Schweiz v měřítku 1:25 0000 Geodezie Online, Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal z mělnického nakladatelství Rosy, Vodácký průvodce Ohře od kartografů ze SHOCARTu a mapa propagující kraj Vysočina v měřítku 1:160 000 od stejného kartografického týmu.

Kartografické aplikace na Internetu měly tři nominace a to prezentace I. a II. Vojenského mapování zveřejněné Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evanglisty Pukrkyně v Ústí nad Labem, Turistický informační systém Šluknovsko a Mapy.centrum.cz zpracované hradeckou firmou MAPY s.r.o.

Nejlepším kartografickým díle byl oceněn soubor státního mapového díla Standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 ČR tak, jak je zpracovává Vojenský geografický a hydrometeologický úřad v Dobrušce AČR.

V ka tegorii samostatných kartografických děl byl oceněn titul Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal vydaný mělnickým nakladatelstvím Rosy.

Zajímavé tituly byly v kategorii aplikací kartografických děl na Internetu, kde v konkurenci tří nominovaných titulů byla jako nejlepší vyhlášena aplikace Mapy.Centrum.cz udržovaná firmou T Mapy. 

Zvláštní ocenění získaly Český úřad zeměměřický a katastrální za Silniční mapu České republiky 1:100 000 a Laboratoř Geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za Prezentaci I. a II. vojenského mapování na Internetu http://oldmaps.geolab.cz/.

 

“Hodnocení mapové produkce za rok 2003 opět potvrdilo, že kartografie má u nás skvělou úroveň. Nakonec to potvrzují výstavy pořádané v rámci světových kartografických konferencí, kde Kartografická společnost vystavuje všechna do soutěže přihlášená díla. Nemáme se za co stydět. České mapy pokud nejsou nejlepší, tak jsou jistě srovnatelné se zahraničními produkty. Proto bylo skutečně obtížné rozhodnout, který z kvalitních a zajímavých nominovaných titulů je skutečně ten, který má být mapou roku,” zhodnotil závěrem předseda hodnotící komise a tajemník Kartografické společnosti Vít Voženílek.

Ten také na úvod při vyhlašování upozornil, že anketa dospěla už do šestého ročníku a všechny do soutěže přihlášené tituly odvezou čeští kartografové na Mezinárodní kartografickou konferenci, jež se koná ve Španělsku.

 

 


Nomivané tituly

 

A) Kategorie -  Atlasy, soubory a edice map

*
Soubor Cykloturistických map Libereckého kraje (Geodezie ČS a.s.)
*
Zeměpisný atlas světa (SHOcart spol. s r.o.)

* Cykloatlas Česko 1:100 000 (SHOcart spol. s r.o.)

* Standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 MO ČR /GeoS  ČR)
*
Silniční mapa České republiky 1:100 000 ČÚZK Praha

 

 

B) Kategorie - Samostatná kartografická díla 

*
Šumný Nový Jičín B.A.T Program

* Nationalpark Bohmische Schweiz 1:25 0000 Geodezie Online

* Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal Nakladatelství Rosy

* Vodácký průvodce Ohře SHOCART  

* Kraj Vysočina 1:160 000 SHOCART 

C) Kategorie -  Kartografické aplikace na Internetu


* Prezentace I. a II. vojenského mapování Laboratoř Geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

http://oldmaps.geolab.cz/

* Šluknovsko – turistický informační systém Planstudio Praha

http://www.webmapy.cz/app/sluknovsko/

* Mapy.cetrum.cz T MAPY s.r.o.

http://www.Mapy.centrum.cz

Všechny přihlášené tituly a jejich ukázky jsou na adresehttp://www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa03/

 Fotografie
Mapa roku Jiří Černohorský
mapa roku
Mapa roku 2003
Mapa roku 2003
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 170090