VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
Jiří Rydval - 16. květen 2005, 14:39:52

KAHIRA (16.-21.4.2005) - Egypt s jeho hlavním městem Káhirou už pro nás není exotickým místem. Je to jedna z nejčastějších mimoevropských destinací našich cestovních kanceláří a každoročně se tam vypraví tisíce Čechů. A opravdu to stojí zato. Za zhlédnutí stojí nejen jedny z nejstarších a současně největších zachovaných starověkých staveb světa - pyramidy v Gize, v Sakkaře a v Dahšúru nebo káhirské Egyptské muzeum s historickými poklady nedozírné ceny. Nezapomenutelná je i plavba po Nilu s návštěvou řady starověkých stavebních památek.

 

 V úžasu stojí dnešní návštěvník před chrámy v Luxoru a v Karnaku postavenými před více než 3 tisíci lety. Staří Egypťané ale nebyli jen vynikajícími staviteli. Výborné výsledky měli i v jiných oborech - ve výtvarném umění, medicíně, astronomii, matematice. Na rozkvětu jejich společnosti se podíleli i první zeměměřiči, kteří obnovovali hranice pozemků po každoročních záplavách v úrodném údolí Nilu a prováděli zeměměřické práce na velkých egyptských stavbách. Také první určení poloměru Země Eratosthénem z Kyreny před více než 2 200 lety bylo provedeno v Egyptě mezi Alexandrií a Syenou (dnešní Asuán). Egypt je i dnes v oblasti školství, vědy a techniky vedoucím představitelem arabského světa. Není tedy náhodou, že byl zvolen jako místo pro letošní konferenci FIG s motem „Od faraonů ke geoinformatice“.
FIG Working Week 2005 (Pracovní týden Mezinárodní federace zeměměřičů 2005) se konal současně s 8. mezinárodní konferencí GSDI v době od 16. do 21. dubna 2005 v konferenčních sálech hotelu Semiramis Intercontinental v moderním centru Káhiry. Organizaci FIG WW až na malou výjimku na výbornou zajistili zástupci ECSM (Egyptian Committee for Surveying and Mapping), ESA (Egyptian Survey Authority) spolu s FIG a GSDI (Global Spatial Data Infrastructure Assotiation).
FIG WW je pořádán v ročních intervalech v mezidobí mezi kongresy federace, které se konají jednou za čtyři roky. Je akcí, která je mezi odborníky v našem oboru velmi populární. Na tento úspěšný a dosud největší FIG WW se přihlásilo přibližně 900 účastníků z 80 zemí pěti kontinentů. Česká republika byla v Káhiře zastoupena presidentem Mezinárodní kartografické asociace ICA doc. Milanem Konečným, 8 členy ČSGK (Bareš, Čálek-IMIP, Čepek-ČVUT, Slaboch, Rydval, Tomandl-ČÚZK, Šanda-Gefos, Weigel-VUT) a 1 účastníkem z České spoleċnosti certifikovaných odhadcû majetku (Smejkal). Před konferencí bylo organizátory ze zaslaných příspěvků vybráno více než 400 přednášek a posterů, které byly presentovány v 7 předkonferenčních seminářích, na 3 plenárních zasedáních a v 51 technickém zasedání. Češi přednesli dva odborné příspěvky při technických zasedáních a na úspěšném průběhu zasedání se podíleli i jako moderátoři a reportéři. Kromě toho jsme se zúčastnili zasedání komisí, valného shromáždění a dalších akcí. Na valném shromáždění bylo volbou velkou většinou delegátů (i našimi dvěma hlasy) rozhodnuto, že Kongres FIG se v roce 2010 bude konat v Sydney v Austrálii. Zajímavá byla návštěva ESA, obdoby našeho ČÚZK, kde jsme byli seznámeni s plány na modernizaci egyptského katastrálního systému.
Konference byla zahájena proslovy organizátorů, presidentů FIG, GSDI a krátkým projevem egyptského ministra pro závlahy a vodní zdroje, kterému podléhá ESA. Součástí úvodního ceremoniálu byla kulturní vložka. Vložku zajistila egyptská vojenská dudácká kapela, která pochodovala po konferenčním sálu a hrála egyptské marše.
Nejvýznamnějšími společenskými událostmi, na kterých se sešla většina účastníků konference byla večerní uvítací recepce konaná po zahajovacím ceremoniálu v areálu bazénu hotelu a závěrečný Gala Dinner. Dinner se konal v zahradě letního sídla posledního krále Faruka, které leží na břehu Nilu 12 km jižně od Káhiry. Tento večírek místní pořadatelé bohužel organizačně nezvládli a většině účastníků pokazili dojem z krásného prostředí. Obsluha svým nezájmem velmi rozčílila předsedu belgického katastru, který seděl u našeho stolu, takže málem zlomil svou hůl. Asi jediným pozitivem této akce byla příjemná procházka k břehům Nilu a pozorování malých krokodýlků v přilehlých umělých nádržích.
Po šesti dnech vrchovatě naplněných odbornými akcemi, společenskými událostmi a poznáváním života, práce a kultury našich hostitelů nastal čas loučení. Čtvrteční odpolední závěrečný ceremoniál se opět konal v největším sále hotelu. Závěrečné zhodnocení a resoluci GSDI zde přečetl prof. Harlan Onsrud, nově zvolený president GSDI. Hlavní projev hodnotící konferenci a hlavní úkoly a cíle FIG a celého společenství geoinformačních společností doplněný promítáním slidů měl i tentokrát president FIG prof. Holger Magel. V úvodu zmínil výzvy, kterým čelí region (problémy s bydlením, nedostatek potravin, vody, přírodních zdrojů, rostoucí populace, chudoba) a potenciál k jejich řešení (aktivní společnost, kvalitní vedení, silné vazby s OSN, Světovou bankou a dalšími mezinárodními společnostmi, kvalitní vzdělávací systém). Pak poděkoval hostitelům, účastníkům, kteří se na úspěchu konference aktivně podíleli, sesterským organizacím a GSDI a uvedl některá statistická data o konferenci. Misi FIG vidí v její humanitární roli, společenské zodpovědnosti, ochraně majetkových práv, podpoře demokracie, rovnosti a občanské společnosti, boji s korupcí. Zdůraznil, že ke splnění těchto cílů je nutné, aby federace měla kvalitní vedení a její rozvoj byl udržitelný. Dále hovořil o strategických, politických, technických a institucionálních aspektech jejího rozvoje. S účastníky se rozloučil s tím, že se těší na setkání s nimi na říjnovém Kongresu FIG v Mnichově v příštím roce. Ocenění obdrželi zlatí sponzoři konference ESRI a INTERGRAPH.
Zpráva o konferenci, vč. popisu nejdůležitějších událostí, seznamu účastníků, většiny přednášek, zahajovacího projevu presidenta FIG, jeho závěrečné presentace a fotodokumentace je publikována na http://www.fig.net/news/news_2005/cairo_2005/.
K nejdůležitějším odborným příspěvkům, činnosti a pracovním plánům některých komisí, k návštěvě ESA, k egyptskému katastru a k trendům v oboru se vrátíme v příštích Věstnících.
Ing. Jiří Rydval, člen Rady ČSGKFotografie
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
FIG Kahira 2005
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 3 / 13321