VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Jubilejní seminář o pozemkových úprav
Petr Skála s využitím tiskové zprávy - 30. duben 2004, 15:50:25

TŘEBÍČ (6.4.2004) - Počet uspořádaných seminářů o pozemkových úpravách v Třebíči letos dovršil dvojciferné číslo. Desátý ročník byl proto o něco slavnostnější.  Větší vážnost akci dodalo spolupořadatelství s formací Nemoforum,  o které se alespoň někteří ze tří set účastníků  semináře  poprvé v životě  něco dozvěděli. Stejně jako při  předchozích  akcích, tak i začátkem dubna se na  Vysočině sešli společně lidé, kteří projektují pozemkové úpravy, s lidmi, kteří pro pozemkové úpravy  zajišťují  zeměměřické práce. Navíc sem tam byl v hledišti  rozpoznán i pracovník z katastrálního úřadu nebo z inspektorátu. Všichni naslouchali pozvaným hostům a referujícím znalcům obšírné problematiky pozemkových úprav. V předsálí navíc své služby a výrobky nabídlo deset vystavujících firem. 
      


Na semináři se  opět sešli přednášející, kteří ve svých příspěvcích měli naší odborné veřejnosti co nabídnout. Ještě před zahájením maratonu přednášek však připadla řediteli třebíčského pozemkového úřadu Ing. Jaromíru Kopečkovi milá povinnost: u příležitosti završení deseti ročníků třebíčských seminářů předat spolu s předsedkyní Spolku zeměměřičů Ing. Janou Charvátovou neúnavným a obětavým organizátorům Ing. Jaroslavu Kolmanovi a Ing. Kamilu Kaulichovi upomínkové dary, překrásnou publikaci: TŘEBÍČ město a čas. 

Tuto pozornost dodatečně též obdrží i ing.  Jaromír Mezera, který významně přispěl k obsahové náplni všech ročníků semináře. Publikaci též obdržel předseda Českomoravské komory pozemkových úprav ing. Zdeněk Burian za významný přínos, propagaci  a rozvoj pozemkových úprav v  České republice.

Poté se již na pódiu a před projekčním plátnem začali střídat přednášející. Ředitel ÚPÚ MZeČR inženýr
Jiří Hladík nastínil směry další činností pozemkových úřadů v nejbližších letech. V připravené prezentaci seznámil přítomné již se 407 dokončenými komplexními pozemkovými úpravami. Účastníky též pozdravila poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Nemofóra Ing. Veronika Nedvědová a informovala je jak o činnosti Nemofóra, tak i o činnosti zemědělského výboru Sněmovny. Inženýr Kamil Kaulich zrekapituloval již desetiletou historii pozemkových úřadů a pozemkových úprav, zdůraznil dokončení více než 400 KPÚ a připomněl nezastupitelnou úlohu pozemkových úřadů při úspěšném řešení restitucí a KPÚ od jejich vzniku až do současnosti. 
S velkým zájmem se setkal příspěvek inženýrky Jany Pivcové - MZeČR, doplněný výtečnou prezentací s názornými fotografiemi a ukázkami dokončených úprav přímo v terénu i vystoupení promované právničky Jaroslavy Nitscheové z Povodí Vltavy Praha, která rozebrala problematiku koryt vodních toků při návrzích KPÚ.
 Ing. Bohumil Janeček z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního  vysoce zhodnotil přínos komplexních pozemkových úprav pro katastr nemovitostí apřednesl podněty pro zkvalitnění jejich výsledků. Navíc seznámil přítomné s reorganizačními změnami resortu v roce 2004 a poskytováním dat katastru nemovitostí. Škoda, že pro nemoc nemohl vystoupit ing. Václav Čada CSc. 

Poutavé byly i krátké a výstižné prezentace firem např. ing. Glose z Natury Hradec,  zástupce Geodetického centra Pardubice a HIS Praha. .Jednání zakončil předseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Petr Polák, který poděkoval organizátorům a vyjádřil přesvědčení, že za rok se v Třebíči sejde opět plný sál účastníků.

Jako novinku Spolek zeměměřičů připravil ze semináře opět dokumentační CD-ROM, který tradičně obsahuje jak rozsáhlou fotogalerii, tak i zvukové záznamy všech vystoupení. 
CD lze objednat u odborného garanta semináře Ing. Jaroslava Kolmana (e-mail:
kolman.j@quick.cz)


Fotografie : Spolek zeměměřičů Brno

 Zdroj: Tisková zpráva ze semináře od Spolku zeměměřičů Brno

 Fotografie
Výstavka firmy Gepro
Uznání pro Jaroslava Kolmana
Stánek firmy Gepro
Geotronic
Stánek firmy Geodis
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 172653