VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Užitečná publikace Petr Poláka
Petr Skála - 16. únor 2005, 14:17:07

Pokud neznáte Petra Poláka, autora zajímavé publikace o zeměměřických výkonech a dílech a zeměměřickém právu, která ještě voní tiskařskou černí a vydal ji Český svaz geodetů a kartografů, tak to snad ani není možné. Pokud se nestraníte odborného a společenského života zeměměřičů, museli jste Petra Poláka určitě vidět a kdybyste jej náhodou přehlédli, tak jste jej museli slyšet. Navíc je to tvůrčí člověk, který se se svými zkušenostmi dokáže podělit s ostatními.


Užitečná publikace Petra Poláka

Zeměměřické výkony a díla a Zeměměřiči a právo

Petr Polák, který stojí více než deset let v čele Českého svazu geodetů a kartografů a je předsedou zkušební komise prověřující budoucí držitele úředních oprávnění k ověřování například výsledků zeměměřických prací určených pro katastr nemovitostí, od roku 2002 každým rokem připravuje pro kolegy zeměměřiče důležitý orientační text. Ojedinělá publikace vyšla i v roce 2005 a je tentokrát obsáhlejší o další kapitoly. Na prvních stránkách se snaží autor i z nezasvěceného čtenáře udělat ekonoma, cenaře manažera. Dozvíte se, jaká je struktura zeměměřického výkonu od nákladů, přes průměrný podíl nákladů až po kalkulaci ceny. V závěru úvodní části si přečtete větu, na kterou by ve vytesané podobě měli přísahat všichni zeměměřiči, kteří v minulosti dostali nebo teprve získají živnostenský list pro podnikaní v oboru zeměměřictví. 

Posuďte sami…
Cenové podbízení na trhu jakýkoliv služeb a výrobků může mít pro každého podnikatele pouze jen velmi krátkodobý efekt. Tento „efekt“ je skoro vždy provázen úpadkem kvality poskytovaných služeb a postupnou ztrátou společenského uznání jedinců, v horším případě i celého oboru.
Zvýrazňovačem si přejeďte stránku 6, kde je uvedený opis názvů a čísel všech norem, jimiž je dle vyhlášky č.31/199 upraven výkon zeměměřických činností ve výstavbě. Na dalších stránkách se zase stáváte cenařem, když postupně probíráte všeobecné podmínky určení cen a následně zeměměřické výkony a vzory nabídkových cen.
Každý zeměměřický výkon je popsán podle společné osnovy.
Nejdříve se dozvíte, jaké jsou předávané výsledky výkonu (díla), následují závazné předpisy a technické normy, závazné podklady, najdete tu i tabulku jednotlivých položek výkonu a cenové rozpětí a když se proberete až k poznámkám, víte před kývnutím na zakázku spočívající například v zaměření a zhotovení tematické mapy velkého měřítku všechno potřebné.
Tabulek s mnoha řádkami s cenovými rozpětími je v publikaci patnáct. Ta poslední se týká výkonu oceňovaného hodinovou sazbou, kde se najdou úředně oprávněný zeměměřický inženýr nebo hlavní důlní měřič, zeměměřický inženýr, technik i pomocník.
Polák v další kapitole čtenáře seznamuje s účelem zeměměřických děl, s právními a technickými aspekty zhotovení zeměměřického díla, dále s poskytováním výsledků zeměměřických činností, s obchodními aspekty zhotovení a využití zeměměřického díla a nakonec i s vlastnictvím zeměměřického díla a nakládání s ním. V hustě psaném textu Petr Polák pokračuje a hustí do čtenářů další informace zabývající se územním plánováním a stavebním řádem.
Ti, co neví přesně, co je například územní řízení, povolování staveb a terénních úprav, kolaudace, stavební dohled, tak to mohou vědět, po prostudování stránek 22-25. . K nezaplacení je Polákův komentář k současné praxi (strana 25), který autor klidně mohl nazvat svým jménem, neboť tam jsou jeho postřehy a rady. 

Další část publikace je věnována paragrafům. Autor ji nazval Zeměměřiči a právo a čtenáři ji z části už mohou znát z časopisu Zeměměřič, kde byl na mnoho pokračování tento materiál uveřejňován.
V publikaci je však obsáhlý materiál aktualizován a hlavně pohromadě.
Polák začíná ústavou , pokračuje všemi zákony a vyhláškami a vše uzavírá přehledem právních předpisů resortu ČÚZK. Pro ty, co neví, jak zní, etický kodex zeměměřičů, je asi dobře, že na poslední stránce je uvedeno devět vybraných ustanovení z tohoto dokumentu.

Ještě si dovolím osobní postřeh. Kdyby recenzovaný materál dostal do rukou nakladatelský redaktor zavedeného vydavatele právnické literatury, tak beru na to jed, že by Polákův text měl nikoliv 52 stran, ale 200 stran, dále spousty zvýrazněných kapitol o velikosti písma, s kterým se setkáte snad jen ve slabikáři, s tabulkami přes celou stránku. To všechno by bylo upraveno jen proto, aby knížka byla tlustá, hutná a proto drahá. Podezřívám Petra Poláka, že publikaci připravil v takové zhuštěné podobě záměrně, aby odborná příručka zeměměřiům a vlastně i jemu samotnému nezabírala tolik prostoru v tašce, v kabele či v koženém kufříku, podle toho v čem chodí do práce.
Když hovoříte s Petrem Polákem a chcete cosi také říci, máte šanci jen v tom případě, kdy se váš protějšek zrovna chystá napít, spolknout sousto nebo hluboce nadýchnout. Nečekal jsem na tyto vzácné chvilky a raději jsem to napsal. Zeměměřické výkony jsou dobře a výstižně napsané a ke chvalozpězu o užitečné publikaci je nutné sdělit ještě jeden fakt - autor se vzdal honoráře ve prospěch hospodaření Českého svazu gedetů a kartografů. 

Svaz Ti Petře Poláku děkuje.

POLÁK, P.,: Zeměměřické výkony a díla a Zeměměřiči a právo * Vydal  Český svaz geodetů a kartografů * 1. vydání ( 2004 )  * 52 stran. ISBN: 80-02-01692-0

Publikace bude účastníkům stejnojmeného semináře jako je název knihy pořádaného 7.března 2005 v Praze na Novotného lávce předána jako studijní materiál, neboť je součástí vložného. Ostatní zájemci si ji mohou objednat nebo přímo koupit za cenu 100,-Kč na sekretariátu Svazu v Praze 1 na Novotného lávce. Kontaktním dnem je pondělí od 10.00 do 16.30 hodin.

Petr SkálaDiskuse Nový příspěvek
  Od: Petr Skála (29. listopad 2005, 06:22:53)
To je dobrá publikace
Reagovat   
 
 
  Od: Petr Skála (24. únor 2005, 06:15:17)
test fora
Reagovat   
 
 


stránky příspěvků:   1  | 

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 15609