VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Smutné zprávy
Pavel Hánek - 11. leden 2005, 17:09:19

PRAHA (10.1.2004) - Rada Českého svazu geodetů a kartografů s hlubokým zármutkem oznamuje, že se zeměměřická veřejnost a zejména absolventi oboru geodezie Fakulty stavební ČVUT  koncem roku rozloučili s vysokoškolskými pedagogy, kteří v prosinci 2004 zemřeli.  Odborní asistenti Emanuel Kolenatý a Ondřej Jeřábek působili na škole desítky let a ze zájmen sledovali obor a navštěvovali odborné akce i když už nepůsobili přímo na škole. Budou nám všem scházet. Dne 23. října 2004 zemřel ve věku 82 let rovněž pedagogický a vědecký pracovní katedry vyšší geodezie Stanislav Holub. Čest jejich památce.V Praze 14.12.2004 náhle zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, CSc. Narodil se 12.2.1931 v Praze, zeměměřickou fakultu ČVUT absolvoval roku 1954. Odbornou praxi získal v provozu nivelace a triangulace tehdejšího Geodetického a topografického ústavu v Praze. Od prosince 1958 byl odborným asistentem katedry vyšší geodézie FSv ČVUT, věnoval se především problematice velmi přesné nivelace. Kandidátskou práci na téma zákonitostí nivelačních chyb obhájil roku 1970. Byl publikačně činný a spoluautorem řady skript. S praxí spolupracoval zejména při řešení problematiky vertikálních posunů technických děl, donedávna se účastnil letních nivelačních kampaní ZÚ. Zabýval se historií oboru, byl členem Klubu přátel Národního technického muzea v Praze. V roce 1996 přešel na katedru speciální geodézie, kde se podílel na výuce geodézie stavebních oborů. Kolegům a mnoha absolventům je znám nejen jako poctivý a pečlivý pedagog, ale i jako filatelista a zakladatel a ilusionista Čáry klubu, působícího po řadu let na fakultě.

 

Dne 31.12.2004 zemřel v Praze Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., bývalý odborný asistent katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze, v letech 1981-83 vědecký pracovník Laboratoře dálkového průzkumu Země při katedře fyziky, laskavý a oblíbený učitel a kolega. Narodil se 14.5.1916 v Praze, zeměměřická studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT ukončil (po znovuotevření vysokých škol) roku 1945. Ve válečných letech byl důlním měřičem ve Staňkově u Domažlic a zaměstnancem triangulačního oddělení protektorátního Zeměměřického úřadu Čechy a Morava. Po absolvování se stal asistentem prof. Potužáka na Ústavu praktické geodézie ČVUT a věnoval se především fotogrammetrii. Aktivně pracoval v Čs. vědeckotechnické společnosti a v Komisi pro dějiny věd a techniky, významně publikoval (je např. spoluautorem knihy “Čtení leteckých snímků”, Praha 1959). Po mnoho let spolupracoval s časopisem Geodetický a kartografický obzor. Byl předsedou ediční rady České matice technické a členem Klubu přátel Národního technického muzea v Praze. Nelze nepřipomenout, že donedávna ještě se svou manželkou vedl kurzy jógy pro seniory.

 Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10983